Beograd- stambeno-poslovni objekat 1
Beograd- stambeno-poslovni objekat 2
Beograd- stambeno-poslovni objekat 3
Beograd- stambeno-poslovni objekat 4
Beograd- stambeno-poslovni objekat 5

Stambeni objekat sa poslovanjem u prizemlju se nalazi u Beogradu.

Ideja projekta je da se objekat što više pomeri sa regulacione linije ulice i na taj način postane deo prirodnog ambijenta okruženja u kome je projektovan.