beograd stambeno poslovni objekat 1
beograd stambeno poslovni objekat 2
beograd stambeno poslovni objekat 3
beograd stambeno poslovni objekat 4

Stambeno-poslovni objekat se nalazi u Beogradu.

Ideja projekta je uklapanje objekta u već  izgrađenu fizičku strukturu, ostvarujući vizuelni identitet formiranjem više planova sa jedne strane, a naglašavanjem volumena različitom materijalizacijom sa druge strane.