Stambeni objekat se nalazi u Beogradu.

Kako bi se u konceptualnom smislu ostvarila ideja kompaktnog bloka, potrebno je naći adekvatan arhitektonski izraz koji će pomiriti postojeću sa planiranom fizičkom strukturom. Da bi se ostvarila veza prošlosti/budućnosti, izgrađene/planirane fizičke strukture, kroz adekvatan arhitektonski izraz, urađena je analiza postojeće fizičke strukture, kroz analizu ugrađenih materijala i boniteta istih.

 

Kao rezultat prethodne analize opeka dobija ulogu dominantnog, a beton sekundarnog materijala. U odnosu na dobijen rezultat, ideja arhitekte je da buduću strukturu uklopi u postojeće okruženje praveći jasnu razliku između istih. Dominantna uloga opeke na omotaču novoprojektovane strukture opada, dok primat peuzima beton, upostavlјajući nov odnos u okruženju.

 

Na ovaj način arhitekta uspostavlјa jasnu razliku između postojeće i planirane fizičke strukture, formirajući zajedničku nit između prošlosti i budućnosti, kroz upotrebu materijala iz okruženja u drugačijem odnosu, dovršavajući ideju kompaktnog bloka