stambeni objekat beograd 1
stambeni objekat beograd 3
stambeni objekat beograd 4

Stambeni objekat se nalazi u Beogradu.

Ideja projekta je formiranje vizuenog identiteta objekta, izdvajanjem volumena kroz materijalizaciju fasade. Ideja je da se kroz odabir materijala ostvari vizuelna veza  sa  postojećom izgrađenom stukturom.