beograd restoran 1
beograd restoran 2
beograd restoran 3
beograd restoran 4

Restoran se nalazi u Beogradu.

Ideja projekta je formiranje horizontalnog volumena koji tangira postojeće šetalište. Konstrukcija objekta postaje fasadni element formirajući  kolonadu stubova koja omogućava kontrolisan upad svetla u unutrašnji prostor restorana.